data sportmarketing

Waarom moet je data gebruiken?

In de voorgaande artikelen hebben wij het gehad over wat data is en wat je er mee kan doen op het gebied van sport, maar ook over hoe je data kan verzamelen en welke tools je daarvoor kan gebruiken. In dit artikel vertellen wij jou waarom je gebruik moet maken van data binnen jouw organisatie.

Stel je vraagt aan een bedrijf wie hun klanten zijn. Grote kans dat je een algemeen antwoord krijgt, zoals ‘mannen en vrouwen van 25 t/m 55 jaar’. Als dit het enige is wat jij van jouw klanten weet, ken je jouw klanten dan wel echt? Zonder data over bijvoorbeeld de wensen en behoeften kan je namelijk niet volledig inzicht krijgen in jouw klantengroepen.

 

Analyseren

Door data in te zetten is het mogelijk om gedetailleerde klantprofielen te maken. Je kan bijvoorbeeld meer inzicht krijgen in het koop- en zoekgedrag van de klanten, de interesses en drijfveren. Deze punten kan je vervolgens analyseren, waarna je beter op de verschillende doelgroepen kan inspelen met productontwikkeling, marketing, verkoop, communicatie en service. Als je weet waarom een klant iets doet, weet je wellicht ook wat hun volgende stap zal zijn. Om dit beter in kaart te krijgen kan je bijvoorbeeld gebruik maken van Google Analytics.

 

Data als ontwikkeling

Er bestaan vele soorten KPI’s (prestatie indicatoren) om te analyseren hoe jouw bedrijf succesvoller kan worden. Bij een aantal KPI’s is het gebruik van data noodzakelijk. Aan de hand van data en de KPI’s kunnen bedrijven een voorspellende analyse doen op basis van de cijfers die bekend zijn. Hiermee kunnen belangrijke statistieken worden geanalyseerd om bepaalde beslissingen en/of strategieën te bepalen.

Verder kunnen KPI’s de zwakke punten van een organisatie aankaarten. Wanneer een bedrijf de zwakke punten herkent, kan een bedrijf deze punten aanpakken en dus verbeteren om als organisatie zijnde stappen vooruit te blijven maken. Een andere manier om op basis van data en KPI’s stappen te blijven maken als organisatie, is het analyseren van trends. Door trends te herkennen kunnen bedrijven tijdig inspelen op de veranderende wensen en behoeften van de consumenten en aan de hand hiervan de nodige budgetten bepalen.

 

Geld verdienen aan data

Naast dat data meer inzicht in de klanten geeft en de prestaties van de organisatie in kaart brengt, kan er ook direct geld aan data verdiend worden. Dit kan je als organisatie doen door de data door te verkopen. Let hierbij wel op de wetgeving rondom privacy. Data mag alleen doorverkocht worden als er door de betrokken personen akkoord op is gegeven. Maar ervan uitgaande dat je een akkoord hebt tussen de betrokkenen en jouw organisatie, zijn er drie vormen waarop je data kan verkopen. Deze vormen zijn:

  • Data as a Service (DaaS)
  • Information as a Service (IaaS)
  • Answers as a Service (AaaS)

 

Data as a Service

Bij DaaS biedt je als organisatie onbewerkte data aan. De data gaat onbewerkt naar andere bedrijven die deze data kunnen gebruiken. Bij deze stap is het wel van belang dat persoonsgebonden gegevens weggehaald worden uit de dataset. Dit is in verband met de privacywetgeving.

 

Information as a Service

Bij IaaS wordt de data geanalyseerd en kan er gerichtere data worden verkocht aan andere organisaties. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld alleen maar data over een bepaalde doelgroep of behoefte willen hebben. Alleen deze data zal dan worden verstrekt aan de kopende partij. Ook bij deze vorm van data verkopen, moet rekening gehouden worden met de privacy van mensen.

 

Answers as a Service

Bij AaaS wordt de data verzameld, geanalyseerd en wordt er een waardevol antwoord gegeven aan de kopende organisatie. Zo kan er advies gegeven worden over wat de kopende partij moet doen om zijn of haar doel te behalen aan de hand van de data die de verkopende organisatie bezit. Hierbij wordt niet direct de data zelf verkocht, meer het advies dat uit de data volgt. Ondanks dat de data niet direct verkocht wordt, adviseren wij toch rekening te houden met de wetgeving omtrent privacy.

 

Download de app
Wil je meer weten over DMD Sportmarketing? Download nu de gratis SportsLink-app in de App Store of Google Play Store en volg DMD Sportmarketing!

Translate »